Vi säljer inte hjärtstartare -

Vi säljer livräddning och kompletta lösningar

som fungerar i längden!!

En hjärtstartare räddar inga liv! - det är människor med hjälp av en hjärtstartare som räddar liv! Kunskapen som dessa människor har påverkar överlevnaden - kunskapen om att tiden är avgörande, kunskap om HLR, kunskap om var närmaste hjärtstartare finns samt kunskapen om hur den används som avgör om det kommer bli en lyckad insats eller ej!

Philips Hjärtstartare HS1

Avsedd att användas av lekmän - tryggt och enkelt hjälper den till att utföra första insats - enkel och tydlig röstinstruktion vägleder användaren genom hela processen. Rekommenderas till de flesta arbetsplatser

Philips Hjärtstartare FRx
Är en hjärtstartare/defibrillator avsedd för daglig användning, dvs för människor som i sitt yrke skall använda hjärtstartare, vi rekommenderar denna hjärtstartare till räddningstjänster mm

Utbildning HLR/AED, Första Hjälpen mm:

Vilken utbildning och utrustning som passar er bäst arbetar vi fram tillsammans, faktorer som spelar in kan vara t.ex. vara:

  • Personalgruppens storlek och snittålder
  • Insatstid från räddningstjänsten
  • Riskgrupper som tex infarkter, diabetes, epilepsi, hörselnedsättningar, lokalernas tillgänglighet, låsta dörrar mm

HeartPartners instruktörer är sjuksköterskor med lång och bred erfarenhet.

De är alla certifierade i att leda kurser i bla :

  • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare/defibrillator (HLR med AED/hjärtstartare)
  • Första hjälpen (LABCDE)
  • DHLR  - en mer djupgående kurs i användandet av hjärtstartare som rekommenderas för sjukhuspersonal


Vi har även ett stort utbud av andra kurser inom begreppet livräddning tex: Brandutbildning, Utrymningskurser, anläggningsskötare samt kurser i Heta Arbeten med erfarna instruktörer.