Vi levererar liv och kompletta lösningar

som fungerar i längden i hela Sverige!!

 Fortlöpande underhåll och service av hjärtstartare samtliga fabrikat

Systematisk kontroll och garanterad funktion - idag och i framtiden!

En hjärtstartare har lång livstid förutsatt att underhållet och bytet av delar sköts enligt tillverkarens rekommendationer. Olika fabrikat och modeller har olika bytesintervaller.

Vi  registrerar och håller koll på när byte ska ske och återkopplar i god tid när det är dags  - vi kommer då ut och utför bytet åt er eller skickar delar om det passar er bättre!

För full kontroll finns serviceavtal/supportavtal som är heltäckande  - ni är då garanterade en fungerande hjärtstartare med komplett utbytessystem!

Vi finns på telefonsupport alla dagar mellan 8-17  -  Ring 08 1212 479 50

Philips Hjärtstartare HS1

Avsedd att användas av lekmän - tryggt och enkelt hjälper den till att utföra första insats - enkel och tydlig röstinstruktion vägleder användaren genom hela processen. Rekommenderas till de flesta arbetsplatser

Philips Hjärtstartare FRx
Hjärtstartare/defibrillator avsedd för daglig användning, dvs för människor som i sitt yrke skall använda hjärtstartare, vi rekommenderar denna hjärtstartare till räddningstjänster mm klarar tuffa förhållanden mycket bra

Utbildning HLR/AED, Första Hjälpen mm:

Vilken utbildning och utrustning som passar er bäst arbetar vi fram tillsammans, faktorer som spelar in kan vara t.ex. vara:

  • Personalgruppens storlek och snittålder
  • Insatstid från räddningstjänsten
  • Riskgrupper som tex infarkter, diabetes, epilepsi, hörselnedsättningar, lokalernas tillgänglighet, låsta dörrar mm

  • Andra lite mer specifika risker såsom fallskador, klämskador, skärsår, elskador 

Instruktörerna är sjuksköterskor med lång och bred erfarenhet och kompletterande instruktörsutbildning.

De är alla certifierade i att leda kurser i b.la :

  • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare/defibrillator (HLR med AED/hjärtstartare)
  • Första hjälpen (LABCDE)
  • DHLR  - en mer djupgående kurs i användandet av hjärtstartare som rekommenderas för sjukhuspersonal

Vi har även ett stort utbud av andra kurser inom begreppet livräddning tex: Brandutbildning, Utrymningskurser, anläggningsskötare samt kurser i Heta Arbeten med erfarna instruktörer.